Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een holistische geneeswijze die geen vervanging, maar een aanvulling vormt op de algemene diergeneeskunde.

Het lichaam is één geheel en beschikt over een zelfherstellend vermogen, dat constant op zoek is naar een juiste balans. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van een probleem en dus niet alleen de symptomen behandelen.

Doordat alle systemen in verbinding staan met elkaar, zullen meerdere problemen opgelost worden.

Het doel is om het zelfherstellend vermogen te (her)activeren, om zo de flexibiliteit en beweeglijkheid van de weefsels, spieren, botten,... te bevorderen.

De osteopaat gebruikt hiervoor enkel zijn handen, gaat het lichaam palperen en behandelen met o.a. manipulatieve technieken.
Osteopathie bestaat uit 3 systemen:

  • Pariëtale (botten en spieren)
  • Viscerale (organen)
  • Cranio-Sacrale (schedelbotjes, sacrum en beweging van het hersenvocht dat er tussenin stroomt)

Te verhelpen problemen:

  • Prestatiegericht: weigeren/weglopen na de sprong, verzet, verminderde aanleuning, impulsverlies, weinig ruggebruik, blokkeren, ...
  • Gedrag: hoofdschudden, singeldwang,...
  • Fysiek: stijve spieren, verzuring, moeilijk buigen naar één bepaalde kant
  • Vruchtbaarheidsproblemen
  • ...